Warning: array_filter() expects at most 2 parameters, 3 given in /home/ws932700/www_root/dantech/wp-content/themes/modern/library/includes/classes/class-css-variables.php on line 78
Dantech s.r.o.
Nessie PAH 32

Nessie PAH 32 pre vysokotlakové čistenie sladových nádrží

Stacionárne vysokotlakové čističe na čistenie sladové nádrže.

Stacionárne vysokotlakové čističe na čistenie sladových nádrží.

Systém vodného čerpadla A PAH Nessie je použitý na vytvorenie tlaku vody na pri čistiacich prácach v pivovare.

Kompaktná konštrukcia čerpadla a priame uloženie čerpadla na elektromotor šetrí miesto v inštalácii. Okrem toho sa znížia náklady na údržbu na minimum nakoľko všetky pohyblivé častice čerpadla sú mazané vodou použitou na preplachovanie. 

Čerpadlá Nessie
Detail vysokotlakových čistiacich systémov s čerpadlom Nessie PAH 32